HERVORMDE KERK HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

Op  www.kerkomroep.nl

kunt u ook onze kerkdiensten beluisteren

Tekstvak:

 Alle diensten beginnen om 10.00uur,

tenzij anders aangegeven.

  

Eerste zondag van Advent

Start van de Adventsperiode. Dit is een Samen op Weg viering in de Hervormde kerk waarin extra aandacht is voor en met de kinderen.

Voorganger: Ds. J. E. Huttenga

2e collecte: College van Kerkrentmeesters

Na afloop van de dienst is er  koffie/thee/limonade drinken

 

 

Zondag, 9 december

Tweede zondag van Advent

Voorganger: Ds. F. Bos

2e collecte: Diaconie / vluchtelingen

 

YouTube Jeugddienst in de gereformeeerde kerk: aanvang: 19.00 uur

 

In de ochtend om 10.00 uur welkom

in de Gereformeerde kerk.

Voorganger: Ds. Van der Plicht uit Moordrecht. Adventszangdienst.

 

 

Kerstmusical “Een herberg is geen plaats voor Hem”

De musical wordt opgevoerd door 35 kinderen o.l.v. Ingrid Rietveld.

aanvang: 16.00 uur

 

Zondag, 23 december

Vierde zondag van Advent

Voorganger: Ds. J. E. Huttenga

2e collecte: College van kerkrentmeesters

 

Maandag, 24 december

Kerstnachtdienst                   aanvang: 20.45 uur

Voorganger: Ds. J. E. Huttenga

m.m.v. De Cantorij

Collecte: College van Kerkrentmeesters

 

Dinsdag, 25 december

Kerstmis

Voorganger: Ds. J. E. Huttenga

2e collecte: Diaconie / Kinderen in de knel  / College van Kerkrentmeesters

Na afloop van de dienst is er koffie/thee/limonade drinken

 

Zondag, 30 december

Voorganger: Ds J. E. Huttenga

2e collecte: College van Kerkrentmeesters

Na afloop van de dienst is er gezamenlijk koffie/thee/limonade drinken.

Tevens kunnen brieven voor Amnesty International geschreven worden.

 

Dinsdag, 1 januari 2019

Ochtendgebed in de Gereformeerde kerk

Voorganger: Ds J. E. Huttenga

 

Zondag, 6 januari

Voorganger: Ds. J. E. Huttenga

2e collecte: College van Kerkrentmeesters

Na afloop is er koffie/thee drinken in de gereformeerde kerk.

 

Zondag, 13 januari

Voorganger: Prop. Mevrouw E. Klok

2e collecte: College van Kerkrentmeesters

 

Zondag 20 januari

Voorganger: ds. J. Huttenga

Dienst van Schrift en Tafel

2e collecte: Kerk in Actie, Week van de Eenheid

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd