HERVORMDE KERK HAASTRECHT

DIACONIE

 

Toelichting op collecte van 25 april

 

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. De Vrolijkheid - voluit de Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid - is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders, die samen wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azcs realiseren.

Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

U steunt dit werk door uw bijdrage over te maken op de rekening van de diaconie:
NL18 RABO 03 61 41 09 64 o.v.v. Vrolijkheid.

Hiervoor hartelijk dank namens de kinderen!

 

Wij hebben w hulp nodig

 

Wij willen het even met u hebben over de doelen die wij momenteel steunen en dat wij heel erg op zoek zijn naar extra initiatieven.

Wij zijn heel blij met uw giften. Hiermee ondersteunen wij momenteel o.a. het Lilianefonds, Stichting Thomas, Vluchtelingenwerk, diverse doelen vanuit Kerk in Actie, noodhulp en een hospice.

Maar wij willen u als gemeentelid ook vragen om mee te denken over andere goede doelen die wij als kerkgemeenschap financieel kunnen ondersteunen, of over andere initiatieven die wij kunnen opzetten.

Het is heel moeilijk om binnen en buiten onze gemeente verborgen schrijnende behoeften te achterhalen om die vervolgens te ondersteunen vanuit de diaconie.

Kent u noden, heeft u ideen: Onze diaconie hoort graag uw suggestie!

 

Het ambt van diaken

 

Ik wil u enthousiast maken voor het ambt van diaken. Mijn tweede termijn is (mede door Corona) al ruim overschreden en wil ik u graag de gelegenheid geven om dit mooie ambt zelf te ervaren. Denk nu niet gelijk: O, maar dat is niets voor mij!- zo heb k destijds namelijk wel gedacht. Neem de oproep serieus in overweging, dat heb ik 9 jaar geleden ook gedaan en heb toen de stap genomen.

Als diaken help je bij het avondmaal (echt een andere ervaring om te delen in plaats van te ontvangen) beslis je mee over de toekomst van onze gemeente en maak je het verschil voor de mens in nood. Wie wil dit niet?

Natuurlijk zijn er ook vergaderingen maar ook die zijn leerzaam en geven je een kijkje achter de schermen van de kerkelijke organisatie. Als diaken ben je nauw betrekken bij de gemeente en haar mensen en dat is echt een eervolle taak.

Denk in mogelijkheden en niet in moeilijkheden en gun uzelf een nieuwe ervaring. Wanneer het iets voor u is of wanneer u meer informatie wilt: kom gerust bij mij of een van de andere kerkenraadsleden. Alvast heel hartelijk dank dat u serieus de tijd neemt om erover na te denken - we hebben u cht nodig en ik kan het ambt van harte aanbevelen.

Lieve groet, Astrid Hyde : )

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Fotos

Verhuur kerk

Jeugd