HERVORMDE KERK HAASTRECHT

DIACONIE

 

 

Wij hebben ķw hulp nodig

 

wij heel erg op zoek zijn naar extra initiatieven.

Wij zijn heel blij met uw giften. Hiermee ondersteunen wij momenteel o.a. het Lilianefonds, Stichting Thomas, Vluchtelingenwerk, diverse doelen vanuit Kerk in Actie, noodhulp en een hospice.

Maar wij willen u als gemeentelid ook vragen om mee te denken over andere goede doelen die wij als kerkgemeenschap financieel kunnen ondersteunen, of over andere initiatieven die wij kunnen opzetten.

Het is heel moeilijk om binnen en buiten onze gemeente verborgen schrijnende behoeften te achterhalen om die vervolgens te ondersteunen vanuit de diaconie.

Kent u noden, heeft u ideeŽn: Onze diaconie hoort graag uw suggestie!

 

Zondag 12 juni 2022

 

Collectetoelichting ons Plan kindje

 

De collecte van deze morgen is voor ons Plan Kindje Himkala Shahi.

Himkala is nu 10 jaar en zit in de 4e klas.

Door de bijdrage van Plan International kan Himkala en haar broer Ganesh Shahi naar school. Tevens zorgt Plan International voor een gelijke behandeling tussen jongens en meisjes en betere levensomstandigheden voor het hele dorp.

Geeft u ook voor een mooie toekomst voor Himkala en haar familie?

 

 

Zondag 26 juni, microkredieten

De diaconale collecte van zondag 26 juni is bestemd voor de microkredieten. De Diaconie steunt als sinds 2011 ondernemers met microkredieten.

Microkredieten zijn kleine leningen (enkele honderden euro's) die voornamelijk worden toegekend aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden die daar, door een gebrek aan onderpand, een vast maandinkomen en een gebrek aan kredietgeschiedenis niet kunnen lenen bij traditionele banken. Of alleen kunnen lenen tegen hele hoge rentetarieven.

Een microkrediet verschaft deze mensen de mogelijkheid te investeren in bijvoorbeeld de aanschaf van een koe, naaimachine, of een winkel en daardoor in de toekomst hun financiŽle positie te verbeteren. Het gaat hierbij om het helpen zichzelf te ontwikkelen en niet alleen om het geven van geld.

 

Het leuke van het verstrekken van microkredieten is dat het een lening betreft en het gegeven geld om een bepaald moment (meestal na 1 jaar) volledig is terugbetaald en dan weer kan worden gebruikt om een nieuw microkrediet te verstrekken. De collecte van zondag 26 juni wordt zo elk jaar weer opnieuw gebruikt om iemand te helpen. Dus ook in 2023, 2024, 2025 en elk jaar daarna kan de Diaconie ondersteuning bieden met uw gift. Een mooi doel toch??

 

 

 

Collecte 3 juli, werelddiaconaat India

 

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

 

 

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Fotoís

Verhuur kerk

Jeugd