HERVORMDE KERK HAASTRECHT

DIACONIE

 

 

 VAN DE DIACONIE

 

 

Collectetoelichting 11 november 2018

 

Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)

Perspectief voor (ex)gedetineerden

 

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken-werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Collecteert u mee om (ex)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?

 

Opbrengst collecte Sulawesi

 

Zondag 6 oktober deed onze gemeente mee aan de oproep van Kerk in Actie om een extra collecte te houden voor de ramp in Sulawesi. Ook deden we, zoals in vele kerken in Nederland mee aan het zingen van het 1e couplet van psalm 130. Die zondag zongen meer dan 20.000 mensen dit lied. De collecte heeft € 148,80 opgebracht en wordt verdubbeld door de diaconie. Ook kwam er nog een gift binnen van € 75,00. Naar Kerk in Actie kunnen we dus een bedrag van € 372,60 overmaken.

De diaconie is erg blij met de mooie collecteopbrengst en de royale gift!

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd