HERVORMDE KERK HAASTRECHT

DIACONIE

 

COLLECTEAFKONDIGINGEN

Collecte toelichting 22 september 2019

KIA Vredesweek, als vrede ver te zoeken is.

 

Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwijd mensen door conflicten worden verdreven, is het thema van de Vredesweek: íVrede verbindt over grenzení.

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over

landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst van

de collecte is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven.

Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en ServiŽrs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes.

Steunt u deze vredesactiviteiten in binnen- en buitenland met uw gift? Hartelijk dank!

 

 

Collecte toelichting 6 oktober 2019

Kerk & IsraŽl

 

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten.

Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & IsraŽl Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelij ke gemeenschap in IsraŽl gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten.

In het internetproject ĎDe Uitdagingí worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus. En wat betekent dat voor ons christelijk geloof? Aan de hand van stellingen met toelichting en videoís kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

 

 

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Fotoís

Verhuur kerk

Jeugd