HERVORMDE KERK HAASTRECHT

SOW/ACTUEEL

Gereformeerd-Hervormde Samenwerking in Haastrecht

 

Dit voorjaar konden beide kerkenraden een gezamenlijke verklaring uitgeven over een uitbreiding van de onderlinge samenwerking en het houden van meer gezamenlijke activiteiten. Het was een eerste vervolgstap na de enquête. Daarin bleek dat in beide gemeenten een duidelijke meerderheid voorstander is van meer samenwerking. Over een eventueel samengaan in één gemeente is er minder eenparigheid.

 

We hebben er voor gekozen eerst maar eens elkaar beter te leren kennen; 

- als gemeenten met elk hun eigen cultuur en manier van doen,

- en als gemeenteleden die elkaar als bewoners van Haastrecht natuurlijk wel kennen, maar hebben ze ooit met elkaar over geloof en kerk-zijn gepraat?

 

Op 21 november ontmoetten we elkaar in de grote vergaderzaal van de Gereformeerde kerk. Gelet op de vele enthousiaste reacties was het een succes. Er was tijd voor achtergrondinformatie en persoonlijke verhalen over hervormd en gereformeerd leven in Haastrecht. Na de pauze werd het een prachtig gesprek over persoonlijk geloof en geloofsbeleving.  De kennismaking beviel zo goed dat her en der om ‘de volgende stap’ gevraagd werd: we zijn toch onderweg naar één protestantse gemeente?

 

Maar of we dat jammer vinden of juist wel fijn: zover zijn we (nog) niet. Een prachtige ‘first date’ is te weinig om meteen een intense relatie op te bouwen. Als kerkenraden willen we de gezamenlijke verklaring van dit voorjaar graag eerst nog verder uitwerken: meer momenten om elkaar goed te leren kennen.  Op 21 november waren voor-  en tegenstanders van samengaan aanwezig. Ook de ‘tegenstanders’ deden van harte mee met het gesprek. Maar dat kunnen we niet uitleggen als: ‘zie je wel, iedereen is voor samengaan! Nu de volgende stap.’

 

In Haastrecht is er vele jaren ‘niet zo veel’ gedaan aan Samen-Op-Weg. Er waren gezamenlijke activiteiten, maar er was geen proces. We kunnen dat jammer vinden, maar het is de realiteit. We kunnen nu echter niet in ijltempo verloren tijd terugwinnen.

 

Ik gebruik graag voor een samenwerkingsproces het beeld van de bergbeklimmer. Ergens halverwege de berg weet hij natuurlijk heel goed waar de top te vinden is. Maar onderweg kun je maar beter goed om je heen kijken dan steeds maar naar boven. Je moet steeds weer een plaats vinden om een anker in de helling te slaan. Vervolgens 'zeker' je je dan aan dat nieuwe anker, maar blijft ook gezekerd aan de op één na laatste pin. Je moet zonodig een stap terug kunnen doen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

 

Zo willen we ook heel zorgvuldig de samenwerking steeds verder uitbouwen. Steeds verder, maar toch met de mogelijkheid zo nu en dan even een stapje terug te doen.

Dat kost tijd, maar die tijd win je later wel weer terug.

 

Laten we in onze gemeente aandacht hebben voor elkaars gevoelen en denken over hervormd-gereformeerde samenwerking;  we willen elkaar toch niet verliezen? En laten we ons er bewust van zijn dat je voor een goede samenwerking een goed plan nodig hebt. 

Van de kerkenraden mag u/jij verwachten dat we toewerken naar een volgende gezamenlijke verklaring, die vast verder gaat dan de huidige. Van de gemeenten mogen we verwachten dat er begrip is voor een tempo dat voor de één niet te snel en voor de ander niet te langzaam is.

 

In een proces als dit denk ik automatisch aan een oud en vertrouwd gezang  ‘Komt kinderen niet dralen’ (oud liedboek 441). (Zo oud dat er alleen sprake is van broeders, maar het gaat natuurlijk ook om zusters). Vers 10 luidt:

 

Wordt één die zwak is moede,

Een sterker’ grijp zijn hand.

De broeder steun’ de broeder,

Zo blijft de liefd’ in stand.

Sluit vaster u aaneen!

Weest voor een elk de minste,

Maar ook weer graag de meeste

In liefdedienst alleen.

 

Aan de ene kant: niet dralen.

Aan de andere kant: elkaar niet in de steek laten.

 

 

AGENDA

 

26 maart:   SOW gespreksavond, 20.00 uur Hervormde kerk

    2 april:   Bijeenkomst bezoekgroep. Aanvang 19.30 uur bij

Astrid Hyde, Grote Haven 66

    3 april:  Gespreksgroep Bijbelwerk. Aanvang 10.00 uur ten huize van Piet Vervoort, Madelief 36

    5 april:   Gezamenlijk eten voor alleenstaanden.

Aanvang 17.00 uur in de grote zaal van de gereformeerde kerk

  26 april:  Vrijdag!! Oud papier ophalen. Wordt gedaan door Cyclus

  3 mei: Gezamenlijk eten voor alleenstaanden. Aanvang 17.00 uur in de grote zaal van de gereformeerde kerk

 

18-19 mei gaat de jeugd een nachtje weg als seizoensafsluiting!!!!

 

Rommelmarkt Haastrecht zaterdag 18 mei 2019

 

Op zaterdag 18 mei a.s. wordt de jaarlijkse rommelmarkt van de hervormde kerk in Haastrecht voor de 55ste keer georganiseerd. Van 9.30 uur tot 14.00 is de rommelmarkt open voor bezoekers. U ziet dat de begin en eindtijd zijn veranderd. Aangezien er al uren voor aanvang van de rommelmarkt potentiele kopers zijn en iedereen achter de kramen er klaar voor is, hebben we besloten dit jaar deze tijden te hanteren. De opbrengst van de markt is, zoals alle jaren, bestemd voor het onderhoud van onze prachtige monumentale kerk.  Ook dit jaar is er weer van alles te vinden: van bloempotten tot fietsen, van computerapparatuur tot (kinder-) boeken, antiek, cd’s, servies, tassen en kleding. Het Rad van Avontuur zorgt voor onverwachte prijsjes, koffie en zelfgebakken lekkernijen zijn verkrijgbaar op het terras en ook versgebakken oliebollen zullen niet ontbreken. De goederen voor de rommelmarkt worden opgehaald op maandagavond 13, dinsdagavond 14 en woensdagavond 15 mei. Ook kunnen er op deze avonden spullen bij de kerk worden gebracht tot 21.00 uur.

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om mee te helpen, houd uw mail in de gaten of meldt u aan bij een van ons. We hopen op een gezellige dag met een mooie opbrengst.

Namens Esther, Claus, Ed, Ali, Jolanda en Ingrid

 

 

Jaarmarkt

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste helpers voor de jaarmarkt!

Op zaterdag 25 mei treden we als kerken naar buiten, naar de mensen in het dorp. En daarom zoeken we mensen die op het terras willen helpen of in de kerk aanwezig willen zijn.

In de zaal van de kerk maken we het verhaal van Jona voor het publiek toegankelijk. We maken in de buik van de vis een onderwaterwereld die aankleding is voor het verhaal van Jona.

Lijkt het u/je leuk om ons daarmee te helpen, alle handen zijn welkom! Ook donderdag 23 mei, vrijdagmiddag en -avond 24 mei voor het opbouwen en zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur zijn er veel handen nodig om op te ruimen.

Zet alvast een streep in de agenda en meld bij Yvette of Gerda dat u/jij ons mee gaat helpen.

Zonder taart en cake en ander lekkers is het terras niet zo uitnodigend, dus haal de mixer en de bakvorm tevoorschijn en breng ons het terras.

Naast een stuk het evangelie delen willen we ook een goed doel steunen met de opbrengst, dit jaar hebben we gekozen voor het Hospice in Oudewater.

Tot ziens op de jaarmarkt!

Voorbereidingscommissie jaarmarkt.

 

 

Senioren-soos gereformeerde kerk 2019

 

Ook dit jaar zijn we er hopelijk weer in geslaagd om een gevarieerd programma samen te stellen.

Wij nodigen u van harte uit om deze middagen te bezoeken.

De middagen beginnen om 15.00 uur en duren tot ± 17.00 uur.

(Wijzigingen voorbehouden)

 

Dinsdag  19 februari:        Gerda van Zijl en Jozina Hoek vertellen over de Vietnamzending. Zij                      hebben ook een verkooptafel.

Dinsdag   19 maart:          De heer B. Bijl verzorgt een presentatie over uilen en andere vogels uit het                                              Groene Hart. Er zijn ook opgezette uilen te bewonderen.

Dinsdag 16 april:               Bingo en broodmaaltijd als afsluiting van het seizoen.

 

Wanneer u gehaald en/of gebracht wilt worden, neemt u dan contact met ons op ?

Wij hopen u in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

Graag tot ziens, namens het soosteam,     

                                                               

                   

VORMING EN TOERUSTING

Bijbelwerk

Eens in de drie weken op woensdagmorgen thuis bij

Piet Vervoort,

Elke keer kiezen we samen een datum voor de volgende bijeenkomst.

'Bijbelwerk' kent zo'n 6 of 8 deelnemers. Dat lijkt niet zoveel, maar de manier van werken is ook niet geschikt voor grote groepen. (Al kunnen er nu nog wel een paar bij!)

De naam 'Bijbelwerk' maakt al duidelijk dat het niet alleen maar om Bijbelstudie gaat. Er komt al pratende veel informatie op tafel, maar studie is niet het centrale thema. Vaak blijkt dat de vertrouwde lezing misschien niet eens de beste is: er is ruimte voor een veelsoortige uitleg.

Er wordt veel met elkaar gepraat, maar het is meer dan een gesprekskring. Onderdeel van de gesprekken vormen ook vragen al:

 

Wat doe je eigenlijk met de Bijbel? Welke rol speelt die in mijn leven en geloven

Wat doet de Bijbel met jou? Word je er door geraakt? Hoe dan

Welke uitwerking heeft de Bijbel op jou, je leven en werken, de keuzes die je maakt?

De keuze voor de te behandelen bijbeledeelten wordt vaak gemaakt door ds Jaap Huttenga, maar elk lid van de groep kan suggesties voor een bijbelgedeelte dat om bijbelwerk vraagt.

 

Liberaal Christendom

Eenmaal in de drie weken

Eerstvolgende bijeenkomst:

Woensdag 6 februari 13.30 uur in de pastorie.

Elke keer kiezen we samen een datum voor de volgende bijeenkomst.

 

Al twee seizoenen behandelen we hoofdstukken of thema's uit het boek 'Liberaal Christendom' en we zijn nog lang niet klaar. Vaak is de bedoeling van zo'n hoofdstuk om duidelijk maken dat je ook heel anders met de grote geloofsthema's kunt omgaan, zonder meteen als 'ongelovig weggezet' te kunnen worden.

'Liberaal Christendom'; de schrijvers leggen uit waarom ze deze titel gekozen hebben. Het woord 'vrijzinnigheid' heeft voor velen en negatieve (bij-)klank. Maar vrijzinnigheid houdt niet in dat je zelf wel je pakketje geloof samenstelt en de rest maar over de schutting gooit. Het gaat om een anders omgaan met wat het christelijk geloof door de eeuwen heen ons gebracht heeft.

Maar geloof is niet iets wat ons nu eenmaal opgelegd of voorgeschreven is, maar een geloof waarin je zelf ook je keuzes moet maken, er bewust mee omgaan. Wij spelen allemaal zelf ook onze rol mee in het geloof.

Voor een soortgelijke manier van geloven heeft het Jodendom de benaming 'liberaal joods' ingevoerd.

 

 

RTV KRIMPENERWAARD “RONDOM DE KERKEN”

 

RTV Krimpenerwaard zendt iedere zondag uit van 09.00 tot 10.00 uur, via de kabel bij Rekam en Caiway op 98.3 Mhz. en via de ether op FM 106.6 Mhz.

Terug te beluisteren via www.rtvkrimpenerwaard.nl/uitzendinggemist

 

Het programma voor de komende weken:

 

31 maart:   Hervormde gemeente, Schoonhoven

    7 april:   Hervormde gemeente, Haastrecht

  14 april:   Remonstrantse gemeente, Schoonhoven

  21 april:   Hervormde gemeente, Willige Langerak Pasen

  28 april:   St. Gabriël Parochie, Hekendorp

     5 mei:   Hervormde gemeente, Stolwijk wijk 1

   12 mei:   Hervormde Evangelisatie, Haastrecht

 

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd