HERVORMDE KERK HAASTRECHT

ACTUEEL

AGENDA

 

27-10:       Oud papier ophalen

02-11:       Gezamenlijk eten voor alleenstaanden. Aanvang 17.00 uur in de grote zaal van de                               gereformeerde kerk

6-11:          Bijbelwerk bij Piet Vervoort, 14.30 uur

8-11:          Liberaal Christendom: 14.00 uur, Pastorie

13-11:       Seniorensoos in de grote zaal van de gereformeerde kerk. Aanvang 15.00 uur

13-11:       Bijbelkring “Exodus”, in de gereformeerde kerk, aanvang 20.00 uur

24-11:       Ophalen oud papier

 

Senioren-soos gereformeerde kerk 2018

 

Ook dit jaar zijn we er hopelijk weer in geslaagd om een gevarieerd programma samen te stellen.

Wij nodigen u van harte uit om deze middagen te bezoeken.

De middagen beginnen om 15.00 uur en duren tot ± 17.00 uur.

(Wijzigingen voorbehouden)

Tot en met december hebben wij gepland:

 

Dinsdag 16 oktober:        

Informeel kennismaken met onze predikant                                          

Ds. E Baggerman-van Popering.

 

Dinsdag 13 november:

Dhr. H. Berkouwer vertelt over de Kon. Ned. Reddingsmaatschappij, en laat ons een film zien over hun werk.

 

Maandag 17 december:

Kerstviering in samenwerking met de diakenen. 

 

                   

VORMING EN TOERUSTING

Bijbelwerk

Eens in de drie weken op woensdagmorgen thuis bij

Piet Vervoort,

Elke keer kiezen we samen een datum voor de volgende bijeenkomst.

'Bijbelwerk' kent zo'n 6 of 8 deelnemers. Dat lijkt niet zoveel, maar de manier van werken is ook niet geschikt voor grote groepen. (Al kunnen er nu nog wel een paar bij!)

De naam 'Bijbelwerk' maakt al duidelijk dat het niet alleen maar om Bijbelstudie gaat. Er komt al pratende veel informatie op tafel, maar studie is niet het centrale thema. Vaak blijkt dat de vertrouwde lezing misschien niet eens de beste is: er is ruimte voor een veelsoortige uitleg.

Er wordt veel met elkaar gepraat, maar het is meer dan een gesprekskring. Onderdeel van de gesprekken vormen ook vragen al:

 

Wat doe je eigenlijk met de Bijbel? Welke rol speelt die in mijn leven en geloven

Wat doet de Bijbel met jou? Word je er door geraakt? Hoe dan

Welke uitwerking heeft de Bijbel op jou, je leven en werken, de keuzes die je maakt?

De keuze voor de te behandelen bijbeledeelten wordt vaak gemaakt door ds Jaap Huttenga, maar elk lid van de groep kan suggesties voor een bijbelgedeelte dat om bijbelwerk vraagt.

 

Liberaal Christendom

Eenmaal in de drie weken

Eerstvolgende bijeenkomst:

donderdagmiddag 8 oktober 14.00 uur in de pastorie.

Elke keer kiezen we samen een datum voor de volgende bijeenkomst.

 

Al twee seizoenen behandelen we hoofdstukken of thema's uit het boek 'Liberaal Christendom' en we zijn nog lang niet klaar. Vaak is de bedoeling van zo'n hoofdstuk om duidelijk maken dat je ook heel anders met de grote geloofsthema's kunt omgaan, zonder meteen als 'ongelovig weggezet' te kunnen worden.

'Liberaal Christendom'; de schrijvers leggen uit waarom ze deze titel gekozen hebben. Het woord 'vrijzinnigheid' heeft voor velen en negatieve (bij-)klank. Maar vrijzinnigheid houdt niet in dat je zelf wel je pakketje geloof samenstelt en de rest maar over de schutting gooit. Het gaat om een anders omgaan met wat het christelijk geloof door de eeuwen heen ons gebracht heeft.

Maar geloof is niet iets wat ons nu eenmaal opgelegd of voorgeschreven is, maar een geloof waarin je zelf ook je keuzes moet maken, er bewust mee omgaan. Wij spelen allemaal zelf ook onze rol mee in het geloof.

Voor een soortgelijke manier van geloven heeft het Jodendom de benaming 'liberaal joods' ingevoerd.

 

 

Bijbelkring Exodus

Exodus betekent uittocht. Het bijbelboek over de uittocht uit Egypte. Het gaat vaak in een preek over de uittocht, de bevrijding uit Egypte. Maar wat is daar precies gebeurd? Hoe is die geschiedenis gegaan van het volk Israël en wat betekenen die verhalen voor ons nu in deze tijd? Op de bijbelkring gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van verschillende verhalen uit Exodus. We lezen het begin over Mozes, over de 10 plagen, de doortocht door de Schelfzee en de tocht van het volk in de woestijn.

 

De avonden beginnen om 20.00 uur in de grote zaal van de Gereformeerde kerk.

Wilt u zich aanmelden via predikantgkhaastrecht@gmail.com of

tel. 06-14298149.

 

Dinsdag 9 oktober 2018

Dinsdag 13 november 2018

Dinsdag 15 januari 2019

Dinsdag 12 februari 2019

Dinsdag 19 maart 2019

 

Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 

 

RTV KRIMPENERWAARD “RONDOM DE KERKEN”

 

RTV Krimpenerwaard zendt iedere zondag uit van 09.00 tot 10.00 uur, via de kabel bij Rekam en Caiway op 98.3 Mhz. en via de ether op FM 106.6 Mhz.

Terug te beluisteren via www.rtvkrimpenerwaard.nl/uitzendinggemist

 

Het programma voor de komende weken:

 

 

21 oktober:        Gereformeerde kerk, Haastrecht

28 oktober:        Hervormde gemeente, Schoonhoven

04 november:     Hervormde kerk, Haastrecht

11 november:     Remonstrantse gemeente, Schoonhoven

18 november:     St, Barnabas parochie, Haastrecht

25 november:     Hervormde gemeente, Willige Langerak

02 december:     Hervormde gemeente, wijk 1 Stolwijk

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd