HERVORMDE KERK HAASTRECHT

NAMEN EN CONTACT

Wilt u contact opnemen of heeft u vragen, klik dan op onderstaande vakje.

 

Predikant: Op dit moment is onze gemeente vacant

 

 

 

Ouderlingencontact

J. van den Berg, tel. 0182-583442, email: blokpolder@hetnet.nl

J. Molenaar-Sosef, 06 83562601 email: jokesosef@hotmail.com

A. Zentveld, tel. 0182-678531,email: azentveld@gmail.com

 

Postadres/Scriba

J. Molenaar-Sosef

Kerkplein 9, 2851 CJ Haastrecht

scriba@hkhaastrecht.nl

 

Kerkrentmeester    

M. Bos, tel. 0182-502622, email:mmbos@planet.nl

                     

Contactpersoon voor gastpredikanten

J. Molenaar-Sosef, tel. 06 83562601, email: jokesosef@hotmail.com

 

Organist

Bas Verboom, tel. 06-14746775, email: info@basverboom.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

 

 

gereformeerdekerkhaastrecht.nl

 

kerkomroep.nl

 

 

Gewijzigde rekeningnummers

 

 

 

Ten name van:

Onder vermelding van:

Nieuwe  rekeningnummer:

 

CvK Herv. Gem. Haastrecht

Oud → NL90 FVLB 0225 3934 17

 

 

Collectebonnen

 

NL60 RABO 0373 7209 63

 

CvK Herv. Gem. Haastrecht

Oud → NL94 FVLB 0699 5426 34

 

 

Kerkbalans of gift

 

NL82 RABO 0373 7209 55

 

CvK Herv. Gem. Haastrecht

Oud → NL94 FVLB 0699 5426 34

 

 

Solidariteitskas

 

NL82 RABO 0373 7209 55

 

CvK Herv. Gem. Haastrecht

Oud → NL37 FVLB 0635 8148 54

 

 

Kerkblad

 

NL38 RABO 0373 7209 71

 

CvK Herv. Gem. Haastrecht

Oud → NL90 FVLB 0635 8148 70

 

 

Oudejaarscollecte

 

NL85 RABO 0373 7209 98

 

CvK Herv. Gem. Haastrecht

Oud → NL62 FVLB 0635 8148 89

 

 

Paascollecte

 

NL90 RABO 0373 7210 05

 

CvK Herv. Gem. Haastrecht

Oud → NL40 FVLB 0635 8148 97

 

Verjaardagsfonds

 

NL68 RABO 0373 7210 13

 

CvK Herv. Gem. Haastrecht

 

Diaconie

NL18 RABO 0361 4109 64

 

 

 

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd