HERVORMDE KERK HAASTRECHT

JEUGD

Tekstvak: Je kunt onze activiteiten ook volgen via http://www.facebook.com/JeugdcentraleHaastrecht

Meer informatie?
JEUGDWERK
 

DE JEUGDCENTRALE PRESENTEERT……… 

Jeugdcentrale

De jeugdcentrale is het verantwoordelijke orgaan voor het jeugdwerk in de gemeente. De jeugdcentrale is een samen op weg commissie, waarin mensen zitten uit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Haastrecht.
De centrale visie is: De jeugd deel laten uitmaken van de Gemeenten en hen daarin een eigen plaats geven. Zodat ze kan kennis maken met het geloof, zich erin kan oefenen en kan groeien in geloof. Het gaat hierbij om wederzijdse betrokkenheid van de jeugd naar de overige leden van de Gemeenten en andersom.

Crèche

Tijdens de zondagmorgendiensten wordt er op de jongste kinderen gepast door mensen die naar de Gereformeerde en Hervormde kerk gaan.
Iedere week past een volwassene samen met een jongere op, bij bijzondere diensten wordt er nog een derde persoon toegevoegd. De coördinator maakt hiervoor een rooster.
In de ruimte is speelgoed, muziek, kleurplaten, een snoepje e.d. aanwezig om de kinderen te kunnen vermaken.

Kindernevendienst

De kindernevendienstcommissie maakt het mogelijk dat kinderen in de basisschoolleeftijd in twee leeftijdsgroepen tijdens de zondagse kerkdienst enige tijd naar een andere ruimte kunnen gaan om daar een Bijbelvertelling te horen, te zingen of bezig te zijn met een creatieve verwerking van het verhaal.
Ons doel; kinderen komen met plezier naar de kindernevendienst en voelen zich betrokken bij ons als gemeente.
Dit hopen we te bereiken door te blijven luisteren naar de behoefte van de kinderen en dit op aanvaardbare wijze mee te nemen in onze werkwijze maar ook door de kinderen zoveel als mogelijk te betrekken bij de vieringen en activiteiten binnen onze gemeente.

Tienerdiensten

De tienerdiensten zijn bestemd voor de jeugd van 12 – 18 jaar. Dit zijn tieners uit de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente.
Elke laatste zondag van de maand komen wij bij elkaar.
Er staan nu 15 tieners op de lijst. De samenstelling tieners is per keer verschillend. Er komen gemiddeld 10 tieners per keer.
Wij werken volgens het rooster van De Eerste Dag en behandelen de 2 lezingen daar uit.

 Het gaat er vooral om :
– het begrijpen wat er staat
– achtergrondinformatie geven
– welke boodschap kan je eruit halen wat betekent het voor jou?
– welke vragen roep het bij jou op?
De tienerdienst wordt gegeven in de bovenzaal van de Gereformeerde kerk.

Er wordt begonnen in onze eigen kerk en voor de lezingen gaan wij naar onze eigen ruimte en voor de zegen komen wij weer terug in onze kerk.
Leiding Reny van den Berg en Renee Koolwijk

Twee keer in het jaar komen alle tieners bij elkaar ( ook de tieners die niet maandelijks komen) en vieren wij de tienerdienst n.a.v. een thema.
Deze diensten worden dan voorbereid door: Hans van Alphen, Renee Koolwijk, Reina en Reny.

Clubs

Club 6-10 jaar
Vanaf eind september tot half mei is er club voor kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar. De club wordt om de week op vrijdagavond van 18.30 tot 19.45 uur gegeven.
De kosten voor het hele clubseizoen bedragen €15,00.
De avonden worden vaak gevuld met een knutselactiviteit, spelletjes, een film, playbackshow en nog vele andere leuke dingen. Ook vieren we ieder jaar met elkaar het sinterklaas en kerstfeest.
Op dit moment bestaat de leiding uit Miranda Bezemer, Danielle de Boer, Martine Tamerus, Judith Mulder, Naomi Verstoep en Marjanne van der Bas.
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Marjanne van der Bas, 06-12751823 of via clubhaastrecht@hotmail.com.
De laatste clubavond was op: 22 april.
Ben je tussen de 6 en 10 jaar? Dan hopen we je volgend seizoen weer te zien!“HAASTRECHT” THERE’S NOTHING LIKE IT!

Rock Solid
Rock Solid is een club voor tieners van 11-14 jaar waarin we met elkaar het christelijk geloof ontdekken. De thema’s sluiten naadloos aan bij de belevingswereld en alle elementen die tieners meemaken in hun leven.
Het programma, gemaakt door Youth for Christ, van Rock Solid zit zo in elkaar dat  nadenkers gecombineerd worden met te gek gave spelletjes en activiteiten. Lachen , gieren en brullen zijn verplichte onderdelen.
Iedereen is welkom, ook al heb je geen christelijke achtergrond.

Waar:	In de jeugdruimte van de Geref. Kerk in Haastrecht, 
		Hoogstraat 136.
Tijd:		vrijdag avond 19.30 uur tot 21.00 uur om de week

Tieners zijn van harte welkom om te komen kennismaken en te kijken wat het is en of het iets voor hen is.
Voor meer informatie kunnen je bellen met 0182 500092
We zien je graag verschijnen!

Groet van de Leiding
Marleen Verwoerd, 
Tes v.d. Vlist, Flo van der Vlist, Arjan Mulder en Wilma Aantjes
 
Club groep 3-7

Vanaf eind september tot half mei is er club voor kinderen van groep 3-7. De club wordt om de week op vrijdagavond van 18.30 tot 19.45 uur gegeven.
De kosten voor het hele clubseizoen bedragen €15,00.

De avonden worden vaak gevuld met een knutselactiviteit, spelletjes, een film, playbackshow en nog vele andere leuke dingen. Ook vieren we ieder jaar met elkaar het sinterklaas en kerstfeest. 

Op dit moment bestaat de leiding uit Miranda Bezemer, Martine Tamerus, Naomi Verstoep, Marcel van Rossum, Bianca van der Eijk, Maaike Versluis, Jolijn Dijkhof, Iris Mulder en Marjanne Donkersloot.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Marjanne Donkersloot, 06-12751823 of via clubhaastrecht@hotmail.com. 

Zit jij in groep 3-7? Dan hopen we je te zien! 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd

Crèche

Monique Verweij  359298

moniquepeet@yahoo.com

Club

Marianne van der Bas

0612751823

marjannevanderbas@hotmail.com

Kindernevendienst

Jacolien Blonk 678185 

jacolien01@xs4all.nl

Rock Solid

Wilma Aantjes 500092        

theo_wilma@hetnet.nl

Tienerdienst

Reny van den Berg      583442    renyvdb@hetnet.nl