Samen op Pad huiskamergesprekken

winterseizoen 2020

 

 

Wij willen u van harte uitnodigen voor de Samen op Pad huiskamergesprekken.

Na het koffiedrinken en de gespreksavonden houden we dit seizoen huiskamergesprekken. Hier kunnen we in kleine groepen in een informele sfeer met elkaar in gesprek gaan. Wij hopen zo elkaar nog beter te leren kennen, begrijpen en respecteren, waardoor de twee kerkelijke gemeenten nog meer naar elkaar toe kunnen groeien.

Vanuit de enquête over het samen op weg proces en de gespreksavonden zijn een aantal thema’s gekozen waar we met elkaar over van gedachten willen wisselen.

De thema’s zijn:  ‘Het avondmaal’, ‘De liturgie’ en ‘Het gemeente zijn’. Volgens onderstaand schema kunt u bij deze gesprekken aanschuiven in één van de huiskamers. Graag van te voren aanmelden, zodat we de groepsgrootte onder controle kunnen houden. Afsluitend willen we het thema: Onze kerk van de toekomst, verder uitwerken, mogelijk gecombineerd met de afsluiting van het seizoen. Hier hoort u te zijner tijd meer van.

 

Schema huiskamergesprekken:

 

 

 

 

U kunt zelf u keuze maken wanneer u over welk thema wilt praten. Het is fijn als u alle drie de thema’s kunt bijwonen, maar uiteraard kunt u er ook voor kiezen om één of twee huiskamergesprekken bij te wonen.

In beide kerken vindt u de inschrijflijsten, daarnaast kunt u zich aanmelden bij:

 

Ds. C.M. Baggerman – van Popering: 06 14298149, predikantgkhaastrecht@gmail.com

Joke Molenaar-Sosef, 06 83562601, scriba@hkhaastrecht.nl

 

Wij hopen u te ontmoeten,           SOW Moderamen en SOP-groep.