Tekstvak: HERVORMDE KERK HAASTRECHT

Welkom op de website van de Hervormde Kerk van Haastrecht

 

Profiel

 

Van oudsher werd de Hervormde gemeente van Haastrecht gezien als een vrijzinnige gemeente. In de loop der jaren is langzamerhand een verschuiving opgetreden naar de midden orthodoxie.

Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente. Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Ons streven is dat mensen vanuit verschillende gezindten/geloofsopvattingen zich er thuis voelen.

 

Gemeentezang

De gemeentezang in onze gemeente wordt voornamelijk ondersteund en begeleid door orgelspel. Het orgel is een monumentaal orgel. Ook heeft de gemeente de beschikking over een koororgel. Wij zingen uit het nieuwe Liedboek.

Bij speciale gelegenheden zingt de projectcantorij.

 

 

Hervormde Kerk Haastrecht

Kerkplein 9

2851 CJ Haastrecht

e-mail: info@hkhaastrecht.nl

Tekstvak: Bijgewerkt 20 januari 2017

Door op het logo hiernaast te klikken zijn wij te volgen via facebook

Door op het logo hiernaast te klikken zijn de gezamenlijke kerken van Haastrecht (HAPIS) te volgen via facebook

 

 

Tekstvak: Zondag 22 januari: Voorganger ds. W. Lagrouw uit Gouda.
Tekstvak: ‘Mijn  kerk  verbindt . . .’

Kerkklokken luiden de actie kerkbalans in
De actie Kerkbalans is een jaarlijkse campagne van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Met Kerkbalans vragen lokale kerken hun leden om een financiële bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk. Om deze campagne luister bij te zetten, zullen op zaterdag 21 januari  in heel het land meer dan honderd kerken vanaf 13.00 uur de kerkklokken luiden als inluidmoment van de 
Actie Kerkbalans. 

Ook onze gemeente doet mee aan deze ludieke recordpoging klokkenluiden. Dit moment vormt tevens de aftrap van twee weken waarin de kerken proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen. 
Het thema van de actieweek is 'Mijn kerk verbindt’. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. U kunt volgende week de “lopers” van de actie bij u aan de deur verwachten.  Mogen wij rekenen op uw ruimhartige bijdrage!	
De campagne loopt van zaterdag 21 januari tot en met zondag 5 februari.

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd

ANBI status