Tekstvak: HERVORMDE KERK HAASTRECHT

Welkom op de website van de Hervormde Kerk van Haastrecht

 

Profiel

 

Van oudsher werd de Hervormde gemeente van Haastrecht gezien als een vrijzinnige gemeente. In de loop der jaren is langzamerhand een verschuiving opgetreden naar de midden orthodoxie.

Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente. Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Ons streven is dat mensen vanuit verschillende gezindten/geloofsopvattingen zich er thuis voelen.

 

Gemeentezang

De gemeentezang in onze gemeente wordt voornamelijk ondersteund en begeleid door orgelspel. Het orgel is een monumentaal orgel. Ook heeft de gemeente de beschikking over een koororgel. Wij zingen uit het nieuwe Liedboek.

 

 

Hervormde Kerk Haastrecht

Kerkplein 9

2851 CJ Haastrecht

e-mail: info@hkhaastrecht.nl

Tekstvak: Bijgewerkt woensdag 26 oktober

Door op het logo hiernaast te klikken zijn wij te volgen via facebook

Door op het logo hiernaast te klikken zijn de gezamenlijke kerken van Haastrecht (HAPIS) te volgen via facebook

 

 

Tekstvak: Zondag 30 oktober 10.00 uur
ZWEO dienst in de Gereformeerde kerk
Voorganger ds. Jaap Huttenga


Deze dienst staat in het teken van de stichting Childrens Relief met het project Casa Lumina. De collecte is ook voor hen bestemd. De opbrengst van de collecte wordt besteed aan maaltijden voor de kleuters en scholieren. Zij bieden alle kinderen een warme maaltijd aan. Dit is voor de meeste kinderen de enige maaltijd die zij krijgen op een dag. Casa Lumina is een sociaal centrum, jongeren en hun kinderen kunnen hier in een rustige omgeving gestructureerde hulp ontvangen. In de dienst hoort u hier meer over. In de kindernevendienst wordt er ook extra aandacht aan geschonken. Er is een uitwisseling van werkjes door de kinderen.  Na de dienst worden er bloemen verkocht en ook deze opbrengst is voor Casa Lumina, dus neemt u extra geld mee!

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd

ANBI status