Tekstvak: HERVORMDE KERK HAASTRECHT

Welkom op de website van de Hervormde Kerk van Haastrecht

 

 

Profiel

 

Van oudsher werd de Hervormde gemeente van Haastrecht gezien als een vrijzinnige gemeente. In de loop der jaren is langzamerhand een verschuiving opgetreden naar de midden orthodoxie.

Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente. Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Ons streven is dat mensen vanuit verschillende gezindten/geloofsopvattingen zich er thuis voelen.

 

Gemeentezang

 

De gemeentezang in onze gemeente wordt voornamelijk ondersteund en begeleid door orgelspel. Het orgel is een monumentaal orgel. We zingen uit het Nieuwe Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” maar ook wordt regelmatig geput uit liederen uit b.v. bundels van Sytse de Vries (Het liefste lied van Overzee) Zangen van Zoeken en Zien, maar ook nog uit de bundel Tussentijds met liederen die niet zijn opgenomen in het Nieuwe Liedboek. Ook liederen uit Taize worden in onze gemeente graag gezongen.

 

Bij speciale gelegenheden zingt de gelegenheidscantorij o.m. ter ondersteuning van de gemeentezang

 

 

Hervormde Kerk Haastrecht

Kerkplein 9

2851 CJ Haastrecht

e-mail: info@hkhaastrecht.nl

Tekstvak: Bijgewerkt 19 november 2022

Door op het logo hiernaast te klikken zijn wij te volgen via facebook

Door op het logo hiernaast te klikken zijn de gezamenlijke kerken van Haastrecht (HAPIS) te volgen via facebook

 

 

Tekstvak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 20 november

 

Voorganger: ds. C.M.Baggerman-van Popering

 

Organist: Jaco van den Berg

 

U kunt de dienst ook volgen via

 

www.kerkdienstgemist.nl

 

klik hier

 

klik hier voor de liturgie

 

Middaggebed

 

 

Iedere woensdag om 13.00 uur in onze kerk, inloop vanaf ca. 12:45 uur. Tot ongeveer 14.00 uur is de kerk geopend. We lezen samen een psalm en een korte schriftlezing, we bidden, we zijn stil. Een moment om tot rust en bezinning te komen op de dag en in de week. U bent welkom om even rond te kijken, en ook voor een praatje met dominee Joas van der Schoot

 

 

Zondagmiddaggesprek in de Hervormde Kerk Haastrecht

 

over eenzaamheid

 

Zondag 27 november organiseert de Hervormde kerk Haastrecht voor het eerst een ‘zondagmiddaggesprek’: voordat de werkweek weer begint op zondagmiddag een open en verdiepend gesprek over een actueel onderwerp rond zingeving en samenleving.

Deze eerste keer gaan we in gesprek met Jolanda Gerbrandts van Welzijn Krimpenerwaard over het onderwerp eenzaamheid.

Veel mensen, jong en oud, hebben te maken met verschillende vormen van eenzaamheid. Hoe groot is dit probleem in onze samenleving en in onze omgeving? En wat kun je doen om de eenzaamheid van een ander of van jezelf te doorbreken?

Je hoeft voor de zondagmiddaggesprekken niet iets met de kerk of het geloof te hebben, iedereen is welkom! Inloop met koffie vanaf 16:00u. Het gesprek begint om 16:15u en duurt tot maximaal 17:00u. Daarna is er gelegenheid om nog informeel na te praten en soep en een broodje mee te eten.

Toegang gratis, er is een collecte voor de onkosten.

Aanmelden kan via de predikant van de Hervormde gemeente Haastrecht, ds. Joas van der Schoot: joas.vanderschoot@outlook.com.

5a190ad2-d6c9-4f4f-9c52-15ff0740a607.JPG

Home

Kerkdiensten/

Protocol Kerk TV

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel/SOW

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk/

Jeugd

ANBI status