Tekstvak: HERVORMDE KERK HAASTRECHT
Tekstvak: Welkom op de website van de Hervormde Kerk van Haastrecht

Profiel 

Van oudsher werd de Hervormde gemeente van Haastrecht gezien als een vrijzinnige gemeente. In de loop der jaren is langzamerhand een verschuiving opgetreden naar de midden orthodoxie. 
Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente. Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Ons streven is dat mensen vanuit verschillende gezindten/geloofsopvattingen zich er thuis voelen. 

Gemeentezang
De gemeentezang in onze gemeente wordt voornamelijk ondersteund en begeleid door orgelspel. Het orgel is een monumentaal orgel. Ook heeft de gemeente de beschikking over een koororgel. Wij zingen uit het nieuwe Liedboek.
Bij speciale gelegenheden zingt de projectcantorij.

 

Hervormde Kerk Haastrecht

Kerkplein 9

2851 CJ Haastrecht

e-mail: info@hkhaastrecht.nl

Tekstvak: Bijgewerkt 26 oktober

Door op het logo hiernaast te klikken zijn wij te volgen via facebook

Door op het logo hiernaast te klikken zijn de gezamenlijke kerken van Haastrecht (HAPIS) te volgen via facebook

 

 

 

ZONDAG 18 november

 

Voorganger: ds. Jaap Huttenga

 

UITNODIGING SOW GESPREKSAVOND

 

op 21 november a.s.  om 20.00 uur in de

Gereformeerde kerk

 

In vervolg op de gespreksavond van 11 oktober, naar aanleiding van de vragenlijst van de SOP-groep, willen we opnieuw met elkaar in gesprek.

Het doel van deze avond (en mogelijk nog een of twee keer dit seizoen) is met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die leven in beide gemeenten.

Dat heeft  ons, het SOW-moderamen, er ook toe bewogen deze avond te organiseren. Het jaarthema leent zich daar ook voor.

In de Gereformeerde kerk komt deze avond in plaats van de wijkavonden die we gewend zijn in deze periode te houden.

De kerkenraden hebben de gespreksavond van 11 oktober jl. als zeer waardevol ervaren en geeft ons ook voeding voor het SOW-proces. Juist omdat we nu verdiepende informatie en gedachten krijgen van wat er speelt in beide gemeenten.

 

We bevelen deze gespreksavond dan ook van harte bij u aan!

 

 

 

 

 

 

 

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd

ANBI status