Tekstvak: HERVORMDE KERK HAASTRECHT
Tekstvak: Welkom op de website van de Hervormde Kerk van Haastrecht

Profiel 

Van oudsher werd de Hervormde gemeente van Haastrecht gezien als een vrijzinnige gemeente. In de loop der jaren is langzamerhand een verschuiving opgetreden naar de midden orthodoxie. 
Onze gemeente staat bekend als een pluriforme en gastvrije gemeente. Dit houdt in dat iedereen welkom is een viering in onze gemeente mee te maken. Ons streven is dat mensen vanuit verschillende gezindten/geloofsopvattingen zich er thuis voelen. 

Gemeentezang
De gemeentezang in onze gemeente wordt voornamelijk ondersteund en begeleid door orgelspel. Het orgel is een monumentaal orgel. Ook heeft de gemeente de beschikking over een koororgel. Wij zingen uit het nieuwe Liedboek.
Bij speciale gelegenheden zingt de projectcantorij.

 

Hervormde Kerk Haastrecht

Kerkplein 9

2851 CJ Haastrecht

e-mail: info@hkhaastrecht.nl

Tekstvak: Bijgewerkt 8 april 2019

Door op het logo hiernaast te klikken zijn wij te volgen via facebook

Door op het logo hiernaast te klikken zijn de gezamenlijke kerken van Haastrecht (HAPIS) te volgen via facebook

 

 

 

Zondag 14 April 10.00 uur

 

PALMPASEN

 

Voorganger ds. J. Huttenga

 

 

 

 

Jaarlijkse Rommelmarkt

 

Zaterdag 18 mei vanaf 10.00 uur.

 

In en rondom de kerk

“Licht dat ons aanstoot”

 

Paascyclus – Samen op Weg Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk Haastrecht

 

18-21 april 2019

 

Licht dat ons aanstoot – in de week voor Pasen organiseren we vieringen in aanloop naar Pasen. De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen één geheel, één dienst met een eigen karakter. Op Witte Donderdag staat centraal de viering van de maaltijd, zoals Jezus met zijn leerlingen het laatste avondmaal vierde. Op Goede Vrijdag staan we stil in lezing, liederen en stilte bij het lijden en de kruisiging van onze Heer. Op Stille Zaterdag in de Paaswake leven we via lezingen, liederen en doopgedachtenis toe naar het Paasfeest – het nieuwe licht.

Licht dat ons aanstoot, en we hopen dat het licht van Christus ieder van ons aanstoot, inspireert, moed geeft om samen Pasen te vieren! Op 1e Paasdag is er in beide kerken de feestelijke Paasviering met een aandeel van de kinderen en de jongeren. Na de dienst is het gezamenlijk koffiedrinken in de Hervormde kerk.

We nodigen u van harte uit deze diensten bij te wonen en samen als gemeenten toe te leven naar het Paasfeest.

 

Voor het overzicht van de diensten tijdens de Goede Week kunt u kijken bij het tabblad kerkdiensten.

Home

Kerkdiensten

Kerkgebouw

Diaconie

Van Dam orgel

Actueel/SOW

Namen en Contact

Foto’s

Verhuur kerk

Jeugd

ANBI status